Opłaty

  W „FOX 2018″ może uczestniczyć każdy uczeń, który zgłosi swój udział i wpłaci 9 zł za pośrednictwem nauczyciela – koordynatora szkolnego. Konto do wpłat: Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe…