Opłaty

 

„FOX 2018″ może uczestniczyć każdy uczeń, który zgłosi swój udział i wpłaci 9 zł za pośrednictwem nauczyciela – koordynatora szkolnego.

Konto do wpłat:

Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK”
43-300 Bielsko-Biała ul. Legionów 25
PKO BP SA o/B.B.: 20 1020 1390 0000 6602 0465 9001
z tytułem przelewu: „WPŁATA ZA KONKURS FOX 2018 – kod szkoły/nazwa szkoły”)