Instrukcja dla opiekuna konkursu

Nauczyciel – opiekun konkursu „Fox” bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników. Poprzez zgłoszenie grupowe i przesłanie skanu potwierdzenia wpłaty i podpisanego zgłoszenia mailowo na adres: poczta@foxgdansk.pl
 2. Odebranie przesyłki i zdeponowanie testów oraz kart odpowiedzi w bezpiecznym miejscu do dnia konkursu.
 3. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.
 4. Odesłanie koordynatorowi regionalnemu zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi i listą uczestników, w dniu przeprowadzenia konkursu 27.02.2018 r., w szczególnych przypadkach dnia następnego 28.02.2018 r. Karty odpowiedzi, które zostaną wysłane po terminie nie będą uwzględnione.

  Adres do wysyłki:

  Aleksandra Grzybowska
  POSTE RESTANTE
  UP Gdańsk 44
  ul. Nałkowskiej 3
  80-250 Gdańsk

  UWAGA! Osobna informacja dla Trójmiasta.

 5. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 6. Odbiór przesyłki od koordynatora regionalnego konkursu z nagrodami i przekazanie ich laureatom (informujemy, że szkoły bez wyników bdb i db otrzymują wyróżnienie dla najlepszego ucznia w szkole).

 

Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły należy dokonać drogą elektroniczną  w terminie od 20.11.2017 r. do 15.01.2018 r. na stronie internetowej fox.bielsko.pl postępując zgodnie z instrukcją tam umieszczoną. Prosimy przy dopisywaniu nowej szkoły o podanie tylko szkolnego adresu email gdyż lista szkół jest ogólnodostępna dla użytkowników serwisu. Rejestracji należy dokonywać ze szkolnego komputera – później dostęp będzie również z innych.

Nauczyciel – opiekun konkursu FOX, gdy stwierdzi, że nie dotarł do niego link aktywujący konto szkoły (link jest generowany przez system automatycznie w momencie zakładania konta), powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić administratora strony lub koordynatora konkursu mailem, wysłanym ze skrzynki e-mailowej swojej szkoły.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest zarejestrowanie wpłaty i odnotowanie nadesłania  druku zgłoszeniowego na „Twoim koncie” internetowym.

Informujemy, że organizatorzy konkursu wystawiają tylko jeden dyplom uznania dla szkolnego opiekuna konkursu z uwzględnieniem punktu 15 regulaminu. Nie jest on poświadczeniem przygotowywania uczniów do konkursu. Takie zaświadczenie może wydać dyrektor szkoły na podstawie informacji o wynikach uczniów i własnej wiedzy na temat tego, który nauczyciel przygotowywał uczniów do konkursu.